Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:004:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 004, 09 януари 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.004.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 4

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
9 януари 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/4/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 11 декември 2012 година за одобряване на сключването от Европейската комисия на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)

1

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за асоциирането на Конфедерация Швейцария към Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.)

3

 

 

2013/5/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 17 декември 2012 година за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра

13

Протокол относно опазването на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра

15

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 6/2013 на Комисията от 8 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1)

34

 

*

Регламент (ЕС) № 7/2013 на Комисията от 8 януари 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (1)

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 8/2013 на Комисията от 8 януари 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/6/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 4 декември 2012 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемането на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

40

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top