Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:356:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 356, 22 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.356.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 356

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
22 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/828/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 ноември 2012 година за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия

1

Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2013 г., приложими в Черно море

19

 

*

Регламент (ЕС) № 1262/2012 на Съвета от 20 декември 2012 година за определяне на възможностите за риболов за 2013 и 2014 година на някои запаси от дълбоководна риба за корабите на ЕС

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1263/2012 на Съвета от 21 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 267/201 относно ограничителни мерки срещу Иран

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2012 на Съвета от 21 декември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1265/2012 на Комисията от 17 декември 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2012 по отношение на минималната активност на препарат от 6-фитаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products) (1)

61

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1266/2012 на Комисията от 21 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1267/2012 на Комисията от 21 декември 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2013 година

65

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2012/52/ЕС на Комисията от 20 декември 2012 година за определяне на мерки за улесняване на признаването на медицински предписания, издадени в друга държава членка (1)

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2012/829/ОВППС на Съвета от 21 декември 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

71

 

 

2012/830/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 декември 2012 година относно допълнително финансово участие в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите членки за 2012 година (нотифицирано под номер C(2012) 8967)

78

 

 

2012/831/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2012 година за предоставяне на разрешение на Испания да удължи срока на временното спиране на прилагането на членове 1 — 6 от Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза по отношение на румънските работници

90

 

 

2012/832/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 10 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2012/30)

93

 

 

НАСОКИ

 

 

2012/833/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 10 декември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2012/29)

94

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/834/ЕС

 

*

Решение № 2/2012 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между ЕС и Швейцария учреден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 30 ноември 2012 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

109

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top