EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 347, 15 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.347.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 347

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
15 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1203/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за отделна продажба на регулирани роуминг услуги на дребно в Съюза (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1204/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за одобрение на изменения в спецификацията на наименование, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Castelmagno (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1205/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 802/2010 по отношение на показателите на дружеството (1)

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година относно разрешаването на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus oryzae (DSM 10287), като фуражна добавка за домашни птици за угояване, отбити прасенца и свине за угояване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1332/2004 и (ЕО) № 2036/2005 (притежател на разрешителното е DSM Nutritional Products) (1)

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1207/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1208/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 декември 2012 година

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/782/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 11 декември 2012 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. (нотифицирано под номер C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година относно признаването на Хашемитското кралство Йордания съгласно Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 9253)  (1)

28

 

 

2012/784/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 декември 2012 година относно нотифицираните от Австрия национални разпоредби по отношение на някои промишлени парникови газове (нотифицирано под номер C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2012 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2011/807/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 декември 2012 година за изменение на Решение 2010/221/ЕС по отношение на националните мерки за предотвратяване на въвеждането на някои болести по водните животни в части от Ирландия, Финландия и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2012) 9295)  (1)

36

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/787/ЕС

 

*

Решение № 1/2012 на Комитета за митническо сътрудничество между държавите от Източна и Южна Африка и Европейския съюз от 29 ноември 2012 година относно дерогация от правилата за произход, определени в протокол 1 към Временното споразумение, с което се установява рамка за споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, за да се вземе предвид специалната ситуация на държавите от Източна и Южна Африка по отношение на консервираната риба тон и филето от риба тон

38

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 692/2012 на Съвета от 24 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 по отношение на защитата на Manta birostris и някои възможности за риболов (ОВ L 203, 31.7.2012 г.)

41

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2012 на Комисията от 5 декември 2012 г. за изменение за 183-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (ОВ L 335, 7.12.2012 г.)

43

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 181, 12.7.2012 г.)

43

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top