EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:327:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 327, 27 ноември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.327.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
27 ноември 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1099/2012 на Съвета от 26 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 270/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

14

 

*

Регламент (ЕС) № 1100/2012 на Съвета от 26 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2012 на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (1)

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1102/2012 на Комисията от 26 ноември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1103/2012 на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2012 за 2012/2013 пазарна година

22

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/39/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Директива 2006/17/ЕО по отношение на някои технически изисквания за изследването на човешки тъкани и клетки (1)

24

 

*

Директива 2012/40/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за поправяне на приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (1)

26

 

*

Директива 2012/41/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за продължаване на включването в приложение I към нея на активното вещество нонанова киселина към продуктов тип 2 (1)

28

 

*

Директива 2012/42/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на водороден цианид като активно вещество в приложение I към нея (1)

31

 

*

Директива 2012/43/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на някои заглавия на колоните в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

34

 

*

Директива за изпълнение 2012/44/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО относно установяването на мерки за прилагане на съответно член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (1)

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2012/723/ОВППС на Съвета от 26 ноември 2012 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

44

 

*

Решение 2012/724/ОВППС на Съвета от 26 ноември 2012 година за изменение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

45

 

 

2012/725/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 ноември 2012 година за разрешаване на пускането на пазара на говежди лактоферин като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (Morinaga) (нотифицирано под номер C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 ноември 2012 година за разрешаване на пускането на пазара на дихидрокапсиат като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 ноември 2012 година за разрешаване на пускането на пазара на говежди лактоферин като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (FrieslandCampina) (нотифицирано под номер C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 ноември 2012 година относно невключването на веществото бифентрин като съставка на продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2012) 8442)  (1)

55

 

 

2012/729/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 ноември 2012 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2012) 8459)  (1)

56

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1095/2012 на Комисията от 22 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин (ОВ L 325, 23.11.2012 г.)

57

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top