Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 311, 10 ноември 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.311.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 311

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
10 ноември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1052/2012 на Комисията от 9 ноември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/696/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 ноември 2012 година за изменение на Решение 2012/88/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (нотифицирано под номер C(2012) 7325)  (1)

3

 

 

2012/697/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 ноември 2012 година по отношение на мерките за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на рода Pomacea (Perry) (нотифицирано под номер C(2012) 7803)

14

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top