Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:310:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 310, 9 ноември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.310.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 310

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
9 ноември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1039/2012 на Съвета от 29 октомври 2012 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито върху вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската народна република

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1040/2012 на Съвета от 7 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 754/2009 по отношение на изключването на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, установен в Регламент (ЕО) № 1342/2008, и за изменение на регламенти (ЕС) № 43/2012 и (ЕС) № 44/2012 по отношение на някои възможности за риболов

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1041/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (ЗНП)

17

 

*

Регламент (ЕС) № 1042/2012 на Комисията от 7 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с оглед вписването на тръжна платформа, избрана от Обединеното кралство (1)

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1043/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за одобряване на активното вещество фосфан в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (1)

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1044/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за произход, използвани за целите на схемата от общи тарифни преференции, за да се отчете специалната ситуация на Гватемала по отношение на износа на някои рибни продукти за Съюза

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1045/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година относно дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с правилата за произход, използвани за целите на схемата от общи тарифни преференции, за да се отчете специалната ситуация на Ел Салвадор по отношение на износа на някои рибни продукти за Съюза

31

 

*

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление

34

 

*

Регламент (ЕС) № 1047/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 във връзка със списъка на хранителните претенции (1)

36

 

*

Регламент (ЕС) № 1048/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване (1)

38

 

*

Регламент (ЕС) № 1049/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полиглицитолов сироп в няколко категории храни (1)

41

 

*

Регламент (ЕС) № 1050/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на полиглицитоловия сироп (1)

45

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1051/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/693/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от Дания в Европейския икономически и социален комитет

49

 

 

2012/694/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от Люксембург в Европейския икономически и социален комитет

50

 

 

2012/695/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 ноември 2012 година за назначаване на член от Обединеното кралство в Европейския икономически и социален комитет

51

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top