EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:299:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 299, 27 октомври 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.299.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
27 октомври 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност (1)

1

 

*

Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (1)

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (1)

13

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област (1)

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 (1)

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 997/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/664/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 25 октомври 2012 година относно стартирането на автоматизиран обмен на данни за регистрацията на превозните средства в Швеция

44

 

*

Решение 2012/665/ОВППС на Съвета от 26 октомври 2012 година за изменение на Решение 2010/638/ОВППС за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

45

 

 

2012/666/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 октомври 2012 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Унгария (нотифицирано под номер C(2012) 7433)  (1)

46

 

 

2012/667/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 октомври 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 октомври 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с шапа в България през 2011 г. (нотифицирано под номер C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top