EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:287:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 287, 18 октомври 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.287.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 287

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
18 октомври 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/643/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за подписване от името на Съюза на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по отношение на въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка

1

 

 

2012/644/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз

2

 

 

2012/645/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 октомври 2012 година за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество

3

 

 

2012/646/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 октомври 2012 година относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 957/2012 на Комисията от 17 октомври 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010 по отношение на заличаването на вписването за Нидерландските Антили в списъка на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти (1)

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 958/2012 на Комисията от 17 октомври 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

Реламент за изпълнение (ЕС) № 959/2012 на Комисията от 17 октомври 2012 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2012 г. до 28 февруари 2013 г.

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/647/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 октомври 2012 година за назначаване на член от Германия в Комитета на регионите

11

 

 

2012/648/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 октомври 2012 година за назначаване на член и заместник-член от Белгия в Комитета на регионите

12

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Препоръка на Съвета за асоцииране ЕС – Йордания от 3 октомври 2012 година за изпълнението на плана за действие ЕС – Йордания в рамките на ЕПС

13

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 204/11/COL от 29 юни 2011 година относно предполагаемата държава помощ, отпусната на дружества, принадлежащи към Norsk Film group (Норвегия)

14

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 189/12/COL от 22 май 2012 година за освобождаване на производството и продажбата на едро на електроенергия в Норвегия от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 771/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за подлагане на вноса на биоетанол с произход от Съединените американски щати на регистриране при прилагане на член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 229, 24.8.2012 г.)

25

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top