Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:219:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 219, 17 август 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.219.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 219

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
17 август 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 742/2012 на Съвета от 16 август 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 743/2012 на Комисията от 9 август 2012 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (ЗГУ)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 744/2012 на Комисията от 16 август 2012 година за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан, диоксини, Ambrosia spp., диклазурил и лазалоцид А натрий и по отношение на праговете за диоксини (1)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 745/2012 на Комисията от 16 август 2012 година за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) в рамките на периода 2012/2013 година

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 746/2012 на Комисията от 16 август 2012 година за одобряване на активното вещество Adoxophyes orana granulovirus в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 747/2012 на Комисията от 16 август 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2012/478/ОВППС на Съвета от 16 август 2012 година за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

21

 

 

2012/479/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 август 2012 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вписванията за Израел в списъците на третите държави, от които в Съюза може да бъдат внасяни някои месни продукти (нотифицирано под номер C(2012) 5703)  (1)

23

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top