EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:212:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 212, 9 август 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.212.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 212

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
9 август 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2012 на Комисията от 6 август 2012 година относно забрана за риболовна дейност за кораби с парагади, плаващи под флага на или регистрирани в Гърция или Малта, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° западна дължина, и в Средиземно море

1

 

*

Регламент (ЕС) № 722/2012 на Комисията от 8 август 2012 година относно специалните изисквания по отношение на изискванията, предвидени в Директива 90/385/ЕИО на Съвета и Директива 93/42/ЕИО на Съвета, свързани с активните имплантируеми медицински изделия и с медицинските изделия, произведени чрез използване на тъкани от животински произход (1)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 723/2012 на Комисията от 8 август 2012 година за признаване на традиционно наименование, предвидено в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета [Cream - TDT-US-N0017]

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2012 на Комисията от 8 август 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2012 на Комисията от 8 август 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/468/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 август 2012 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/262/ЕС за изменение на Решение 2008/589/ЕО за установяване на специфична програма за контрол и инспекция във връзка със запасите от треска в Балтийско море

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 673/2012 на Съвета от 23 юли 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 196, 24.7.2012 г.)

20

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2012/424/ОВППС на Съвета от 23 юли 2012 г. за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 196, 24.7.2012 г.)

20

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top