Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:200:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 200, 27 юли 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.200.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 200

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
27 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/434/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Руската федерация във връзка със запазването на ангажиментите в областта на търговията с услуги, съдържащи се в действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Русия

1

 

 

2012/435/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация във връзка с въвеждането или увеличението на износните мита върху суровините

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 685/2012 на Комисията от 24 юли 2012 година за забрана на риболова на синя молва във води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 686/2012 на Комисията от 26 юли 2012 година за разпределяне между държавите членки, за целите на процедурата по подновяване, на оценките на активните вещества, за които срокът на валидност на одобрението изтича най-късно на 31 декември 2018 г. (1)

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2012 на Комисията от 26 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 688/2012 на Комисията от 26 юли 2012 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец юли 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/436/ОВППС

 

*

Решение EUCAP SAHEL/Niger/1/2012 на Комитета по политика и сигурност от 17 юли 2012 година за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP SAHEL Niger)

17

 

 

2012/437/ОВППС

 

*

Решение EU BAM Rafah/2/2012 на Комитета по политика и сигурност от 24 юли 2012 година за удължаване на мандата на временно изпълняващия длъжността ръководител на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

18

 

 

2012/438/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за назначаване на член от Финландия в Европейския икономически и социален комитет

19

 

 

2012/439/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 юли 2012 година за назначаване на член от Литва в Европейския икономически и социален комитет

20

 

*

Решение на Съвета 2012/440/ОВППС от 25 юли 2012 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за правата на човека

21

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2012/441/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 9 октомври 2009 година относно подписването и предварителното прилагане на протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и на Румъния

24

Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение относно въздушните транспортни услуги между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Република България и на Румъния

25

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 648/2012 на Комисията от 25 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци (ОВ L 199, 26.7.2012 г.)

28

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top