Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 187, 17 юли 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.187.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 187

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
17 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/387/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 юли 2012 година за удължаване на срока на прилагане на подходящите мерки в Решение 2011/492/ЕС за приключване на процедурата на консултации с Република Гвинея Бисау съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и за изменение на това решение

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 641/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 356/2010 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

3

 

*

Регламент (ЕС) № 642/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 643/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година за прилагане на член 11, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕС) № 753/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 644/2012 на Комисията от 16 юли 2012 година за изменение по отношение на Русия на Регламент (ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (1)

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 645/2012 на Комисията от 16 юли 2012 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1122/2009 и Регламент (ЕС) № 65/2011 по отношение на намаляването на помощите при просрочено подаване на единни заявления за 2012 г. за континентална Португалия и островите Мадейра

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 646/2012 на Комисията от 16 юли 2012 година за определяне на подробни правила относно глобите и периодичните имуществени санкции съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1)

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 647/2012 на Комисията от 16 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2012/388/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

38

 

*

Решение 2012/389/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Решение 2012/390/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския съюз

44

 

*

Решение 2012/391/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Решение 2012/392/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Решение за изпълнение 2012/393/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година за изпълнение на Решение 2011/486/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, групи, предприятия и образувания, с оглед на положението в Афганистан

52

 

 

2012/394/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2011 година относно съвместимостта с правото на ЕС на мерките, които Италия предстои да вземе съгласно член 14 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

57

 

 

2012/395/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 юли 2012 година за признаване на схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

62

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/396/ЕС

 

*

Решение № 1/2012 на Съвместния комитет ЕС—ООП от 17 февруари 2012 година за създаване на шест подкомитета и за отмяна на Решение № 1/2008 на Съвместния комитет ЕО—ООП

64

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top