EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 175, 5 юли 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
5 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/357/ЕС

 

*

Решение № 2/2012 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 15 юни 2012 година относно статуса на Република Южен Судан по Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 587/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година за забрана на риболова на син марлин в Атлантическия океан от страна на съдове под флага на Португалия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 588/2012 на Комисията от 3 юли 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény (ЗНП)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 589/2012 на Комисията от 4 юли 2012 година за одобряване на активното вещество флуксапироксад в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 590/2012 на Комисията от 4 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 591/2012 на Комисията от 4 юли 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/358/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 юли 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през ноември 2010 г. (нотифицирано под номер C(2012) 4359)

15

 

 

2012/359/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 28 юни 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/11)

17

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

205/2011/COL

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 205/11/COL от 29 юни 2011 година относно допълнителното споразумение за услугите на Hurtigruten (Норвегия)

19

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top