EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:173:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 173, 3 юли 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.173.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 173

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
3 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/348/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 юни 2012 година относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на адаптирането към техническия напредък на правила № 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 и 121 и по отношение на адаптирането към техническия напредък на глобално техническо правило № 1 относно заключалките на вратите и компонентите за закрепване на вратите на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 582/2012 на Комисията от 2 юли 2012 година за одобряване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на активното вещество бифентрин и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (1)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 583/2012 на Комисията от 2 юли 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полисорбати (Е 432—436) в кокосовото мляко (1)

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 584/2012 на Комисията от 2 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/349/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 юни 2012 година относно финансовото участие на Съюза за Белгия, Германия, Испания, Франция, Италия, Нидерландия и Обединеното кралство за проучвания на вируса от Шмаленберг (нотифицирано под номер C(2012) 4203)

12

 

 

2012/350/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 2 юли 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г.

23

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/351/ЕС

 

*

Решение № 42/2012 на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване от 20 юни 2012 за включване на орган по оценка на съответствието в Секторното приложение по електромагнитна съвместимост

25

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение 2012/544/ОВППС на Съвета от 25 юни 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 165, 26.6.2012 г.)

27

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top