EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:140:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 140, 30 май 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.140.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 140

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
30 май 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Бележка във връзка с влизането в сила на споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 446/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съдържанието и формата на периодичните отчети с данни за рейтингите, които агенциите за кредитен рейтинг трябва да предават на Европейския орган за ценни книжа и пазари (1)

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 447/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг с регулаторни технически стандарти за оценката на съответствието на методологиите за определяне на кредитни рейтинги (1)

14

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 448/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за представянето на информация, която агенциите за кредитен рейтинг предават в централното хранилище, създадено от Европейския орган за ценни книжа и пазари (1)

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 449/2012 на Комисията от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която агенциите за кредитен рейтинг трябва да представят във връзка с регистрацията и сертифицирането си (1)

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 450/2012 на Комисията от 29 май 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за домати, кайсии, лимони, сливи, праскови, включително праскови без мъх, круши и трапезно грозде

53

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2012 на Комисията от 29 май 2012 година относно изтеглянето от пазара на някои фуражни добавки, спадащи към функционалната група на добавките за силаж (1)

55

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 452/2012 на Комисията от 29 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

64

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 453/2012 на Комисията от 29 май 2012 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 971/2011 за 2011/2012 пазарна година

66

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2012/281/ОВППС на Съвета от 29 май 2012 година в рамките на Европейската стратегия за сигурност в подкрепа на предложението на Съюза за международен кодекс за поведение при дейности в космическото пространство

68

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета от 27 януари 2012 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република и Украйна, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, Молдова и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от същите страни, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и за прекратяване на процедурата за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие по отношение на вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Южна Африка съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 36, 9.2.2012 г.)

74

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top