EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:124:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 124, 11 май 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.124.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 124

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
11 май 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 398/2012 на Съвета от 7 май 2012 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 492/2010 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на натриев цикламат с произход, inter alia, от Китайската народна република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 399/2012 на Комисията от 7 май 2012 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2012 на Комисията от 7 май 2012 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 401/2012 на Комисията от 7 май 2012 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

15

 

*

Регламент (ЕС) № 402/2012 на Комисията от 10 май 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиеви радиатори с произход от Китайската народна република

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 403/2012 на Комисията от 10 май 2012 година за изменение за 170-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2012 на Комисията от 10 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

34

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/16/ЕС на Комисията от 10 май 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на солната киселина като активно вещество (1)

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/250/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 8 май 2012 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическата чума по свинете в Германия (нотифицирано под номер C(2012) 2992)  (1)

39

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 35/10/COL от 3 февруари 2010 година за изменение за 80-и път на процесуалните и материалноправните норми за държавната помощ чрез въвеждане на нова глава относно прилагането на правилата за държавна помощ по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение

40

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (ОВ L 123, 9.5.2012 г.)

56

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top