EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:123:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 123, 9 май 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
9 май 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 393/2012 на Комисията от 7 май 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Тайланд в списъците на трети страни или части от тях, от които домашните птици и продукти от домашни птици могат да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза (1)

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 394/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2012/2013 година

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 395/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за откриване на тарифна квота за определени количества индустриална захар за пазарната 2012/2013 година

32

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 396/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 397/2012 на Комисията от 8 май 2012 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните допълнителни количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза през пазарната 2011/2012 година, при намалена такса за свръхпроизводство

35

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/14/ЕС на Комисията от 8 май 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метилнонилкетон като активно вещество в приложение I към нея (1)

36

 

*

Директива 2012/15/ЕС на Комисията от 8 май 2012 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на екстракт от маргоза като активно вещество в приложение I към нея (1)

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/248/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 май 2012 година за изменение на решения 2005/692/ЕО, 2005/734/ЕО, 2007/25/ЕО и 2009/494/ЕО по отношение на инфлуенца по птиците (нотифицирано под номер C(2012) 2947)  (1)

42

 

 

2012/249/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 май 2012 година относно определянето на периодите на пускане и спиране за целите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2012) 2948)  (1)

44

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top