EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:115:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 115, 27 април 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.115.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 115

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
27 април 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията от 23 февруари 2012 година относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (1)

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 364/2012 на Комисията от 26 април 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 365/2012 на Комисията от 26 април 2012 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/224/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 29 март 2012 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/344/ЕС за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

21

 

*

Решение 2012/225/ОВППС на Съвета от 26 април 2012 година за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

25

 

 

2012/226/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 април 2012 година относно втория комплект общи критерии за безопасност във връзка с железопътната система (нотифицирано под номер C(2012) 2084)  (1)

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (ОВ L 153, 18.6.2010 г.)

35

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top