EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 112, 24 април 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.112.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 112

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
24 април 2012 г.


Съдържание

 

Страница

 

*

Становище на Комисията от 12 октомври 2011 година относно кандидатурата на Република Хърватия за присъединяване към Европейския съюз

3

 

*

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 година относно присъединяването към Европейския съюз на Република Хърватия (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE) (Одобрение)

5

 

*

Решение на Съвета на Европейския съюз от 5 декември 2011 година за приемане на Република Хърватия в Европейския съюз

6

Съдържание

7

Договор между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република Хърватия за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

10

Акт относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия

21

ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на конвенциите и протоколите, по които Република Хърватия става страна при присъединяването (посочен в член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване)

35

ПРИЛОЖЕНИЕ II Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз и в актовете, които се основават на тях или по друг начин са свързани с тях, които са обвързващи за, и се прилагат в Република Хърватия, считано от присъединяването (посочени в член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване)

36

ПРИЛОЖЕНИЕ III Списък, посочен в член 15 от Акта за присъединяване: адаптации на актове, приети от институциите

41

ПРИЛОЖЕНИЕ IV Списък, посочен в член 16 от Акта за присъединяване: Други постоянни разпоредби

60

ПРИЛОЖЕНИЕ V Списък, посочен в член 18 от Акта за присъединяване: Преходни мерки

67

ПРИЛОЖЕНИЕ VI Развитие на селските райони (посочено в член 35, параграф 2 от Акта за присъединяване)

87

ПРИЛОЖЕНИЕ VII Конкретни ангажименти, поети от Република Хърватия в хода на преговорите за присъединяване (посочени в член 36, параграф 1, втора алинея от Акта за присъединяване)

88

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на хърватската корабостроителна промишленост (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

89

ПРИЛОЖЕНИЕ IХ Ангажименти, поети от Република Хърватия относно преструктурирането на стоманодобивния сектор (посочени в член 36, параграф 1, трета алинея от Акта за присъединяване)

91

Протокол за някои договорености относно евентуално еднократно прехвърляне на Република Хърватия на предписани емисионни единици съгласно Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата, както и за свързаните с това компенсации

92

Заключителен акт

95

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top