EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:092:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 92, 30 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.092.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 92

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
30 март 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 281/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 март 2012 година за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 283/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет, считано от счетоводната 2012 г. на Системата за земеделска счетоводна информация

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 (1)

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 285/2012 на Комисията от 29 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/181/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 26 март 2012 година за предоставяне на разрешение на Румъния да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

26

 

 

2012/182/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 28 март 2012 година относно финансовото участие на Съюза в програма за контрол на организми, вредни за растенията и растителните продукти, във френските отвъдморски департаменти за 2012 г. (нотифицирано под номер C(2012) 1954)

28

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top