EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:081:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 81, 21 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.081.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
21 март 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/5/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Директива 2000/75/ЕО на Съвета по отношение на ваксинацията против болестта син език

1

 

*

Директива 2012/6/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества във връзка с микросубектите (1)

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (1)

7

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти (1)

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 245/2012 на Комисията от 20 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1187/2009 по отношение на износа на мляко и млечни продукти за Доминиканската република

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 246/2012 на Комисията от 20 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 247/2012 на Комисията от 20 март 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2012 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

41

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 248/2012 на Комисията от 20 март 2012 година за оттегляне на преустановяването на подаването на заявления за лицензи за внос на захарни продукти по някои тарифни квоти

42

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top