Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 80, 20 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
20 март 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 237/2012 на Комисията от 19 март 2012 година относно разрешаването на алфа-галактозидаза (EC 3.2.1.22), получена от Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), и ендо-1,4-бета-глюканаза (EC 3.2.1.4), получена от Aspergillus niger (CBS 120604), като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kerry Ingredients and Flavours) (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 238/2012 на Комисията от 19 март 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (ЗГУ)]

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 239/2012 на Комисията от 19 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 240/2012 на Комисията от 19 март 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 241/2012 на Комисията от 19 март 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 242/2012 на Комисията от 19 март 2012 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2012 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2012/158/ОВППС на Съвета от 19 март 2012 година за изменение на Решение 2011/173/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Босна и Херцеговина

17

 

*

Решение 2012/159/ОВППС на Съвета от 19 март 2012 година за изменение на Решение 2011/172/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Египет

18

 

 

2012/160/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 1 март 2012 година относно националните разпоредби, нотифицирани от федералното правителство на Германия, с които се запазват граничните стойности за олово, барий, арсен, антимон, живак, нитрозамини и нитрозиращи вещества в детските играчки след като започне да се прилага Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските играчки (1)

19

 

 

2012/161/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 март 2012 година за започване на разследване съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета по отношение на ефективното прилагане в Боливия на Единната конвенция на Организацията на обединените нации по упойващите вещества

30

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2012/162/ЕС

 

*

Решение № 1/2011 на Комитета, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка за съответствие от 20 декември 2011 година относно включването в приложение 1 на нова глава 19 относно въжените линии и за актуализиране на препратките към нормативните документи, изброени в приложение 1

31

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година относно стандартите за търговия с маслиново масло (ОВ L 12, 14.1.2012 г.)

39

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 560/2009 на Комисията от 26 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 166, 27.6.2009 г.)

39

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top