Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:075:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 75, 15 март 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.075.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 75

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
15 март 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 217/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Cinta Senese (ЗНП)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 218/2012 на Комисията от 13 март 2012 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Béa du Roussillon (ЗНП)]

3

 

*

Регламент (ЕС) № 219/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за поправяне на текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (1)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 220/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за известяване за количествата захар, прехвърлени от пазарната 2011/2012 година

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията клозантел (1)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията триклабендазол (1)

10

 

*

Регламент (ЕС) № 223/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес (1)

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 224/2012 на Комисията от 14 март 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 533/09/COL от 16 декември 2009 година за седемдесет и седмо изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ, въвеждащо нова глава относно опростената процедура за разглеждане на определени видове държавна помощ

26

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top