Help Print this page 

Document L:2012:051:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 51, 23 февруари 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 51

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
23 февруари 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/88/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2012 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (нотифицирано под номер C(2012) 172)  (1)

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top