EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:038:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 38, 11 февруари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.038.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 38

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
11 февруари 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 113/2012 на Съвета от 10 февруари 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

1

 

*

Регламент (ЕС) № 114/2012 на Съвета от 10 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

3

 

*

Регламент (ЕС) № 115/2012 на Комисията от 9 февруари 2012 година за налагане на временно изравнително мито върху вноса на определени скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 116/2012 на Комисията от 9 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 872/2004 на Съвета относно по-нататъшни рестриктивни мерки по отношение на Либерия

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 117/2012 на Комисията от 10 февруари 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1295/2008 относно вноса на хмел от трети страни

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 118/2012 на Комисията от 10 февруари 2012 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2380/2001, (ЕО) № 1289/2004, (ЕО) № 1455/2004, (ЕО) № 1800/2004, (ЕО) № 600/2005, (ЕС) № 874/2010, регламенти за изпълнение (ЕС) № 388/2011, (ЕС) № 532/2011 и (ЕС) № 900/2011 по отношение на наименованието на титуляря на разрешенията за определени добавки във фуражите за животни и за поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 532/2011 (1)

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 119/2012 на Комисията от 10 февруари 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 120/2012 на Комисията от 10 февруари 2012 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 6 февруари до 7 февруари 2012 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2012 г.

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2012/74/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2012 година за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

43

 

 

2012/75/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 февруари 2012 година относно признаването на Гана по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 616)  (1)

45

 

 

2012/76/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 9 февруари 2012 година относно признаването на Уругвай по силата на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 619)  (1)

46

 

 

2012/77/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2012 година относно невключването на веществото флуфеноксурон за продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2012) 621)  (1)

47

 

 

2012/78/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 февруари 2012 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2012) 645)  (1)

48

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (ОВ L 25, 27.1.2012 г.)

51

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top