EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:326:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 326, 8 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.326.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 326

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1228/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 на Съвета за определяне на специални разпоредби, приложими при вноса в Общността на определени стоки, предмет на Регламент (ЕИО) № 1059/69, с произход от Турция

17

 

*

Регламент (ЕС) № 1229/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на общата селскостопанска политика

18

 

*

Регламент (ЕС) № 1230/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на общата търговска политика

21

 

*

Регламент (ЕС) № 1231/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета по отношение на правилата за прилагане на доброволна модулация на преките плащания в рамките на общата селскостопанска политика

24

 

*

Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба

26

 

*

Регламент (ЕС) № 1233/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити и за отмяна на решения 2001/76/ЕО и 2001/77/ЕО на Съвета

45

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия във финансов конгломерат (1)

113

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top