EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 320, 3 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.320.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 320

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
3 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

1

 

 

2011/790/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 ноември 2011 година относно подписването на Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (FLEGT)

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1257/2011 на Комисията от 23 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

12

 

*

Регламент (ЕС) № 1258/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества на нитрати в храните (1)

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1259/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества диоксини, диоксиноподобни PCB и недиоксиноподбни PCB в храни (1)

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1260/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1261/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/791/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г., отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

28

 

 

2011/792/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/4/2011 на Комитета по политика и сигурност от 2 декември 2011 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

32

 

 

2011/793/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 октомври 2011 година относно позицията, която следва да заеме Европейският съюз в рамките на Смесения комитет по селското стопанство, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, по отношение на изменението на приложение 9 към посоченото споразумение

33

 

 

2011/794/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2010 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с везикулозната болест по свинете в Италия през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Cloppenburg, Германия, през декември 2008 г. и януари 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Испания през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Полша през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Италия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Австрия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Нидерландия през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Швеция през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в Люксембург през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8742)

60

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top