Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 318, 1 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.318.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
1 декември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие за влизането в сила на Споразумението за участието на Република България и Румъния в Европейското икономическо пространство и на четири свързани споразумения

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 372/2011 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2011/2012 година

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за откриване на постоянна тръжна процедура за внос на захар с код по КН 1701 с намалено мито за пазарната 2011/2012 година

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1240/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на извънредни мерки относно пускането на извънквотна захар и изоглюкоза на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство за пазарната 2011/2012 година

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1211/2011 за намаляване на определени риболовни усилия за 2011 г. поради прекомерния риболов на определени държави-членки през предходната година

14

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2011 на Комисията от 30 ноември 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 декември 2011 година

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/779/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 25 ноември 2011 година относно допълнително финансово участие в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2011 година (нотифицирано под номер C(2011) 8359)

20

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

31

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 95/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

32

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 96/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

34

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 97/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение X (Услуги общо) към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 98/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 100/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XI (Електронни комуникации, аудиовизуални услуги и информационно общество) към Споразумението за ЕИП

39

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 102/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

40

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

41

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XIII (транспорт) и на Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 106/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 107/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

48

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 109/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2011 от 30 септември 2011 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

50

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 397/09/COL от 14 октомври 2009 година за седемдесет и второ изменение на процесуалните и материалноправните норми в сферата на държавната помощ, въвеждащо нова глава за държавна помощ за дружествата за управление на кораби

51

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top