EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:314:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 314, 29 ноември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.314.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
29 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1222/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 по отношение на административните споразумения с трети държави относно сертификатите за улов на морски риболовни продукти

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1223/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1688/2005 по отношение на вземането на проби от стадата по произход на яйцата и микробиологичното изследване на тези проби и пробите от определени видове месо, предназначени за Финландия и Швеция (1)

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1224/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на разпоредби за прилагането на членове 66—73 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1225/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година относно определяне на разпоредби за прилагане на членове 42 до 52, 57 и 58 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета за установяване на система на Общността за митнически освобождавания

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1226/2011 на Комисията от 28 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/94/ЕС на Комисията от 28 ноември 2011 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/764/ОВППС на Съвета от 28 ноември 2011 година за отмяна на Решение 2011/210/ОВППС относно военна операция на Европейския съюз в подкрепа на операциите за хуманитарна помощ, в отговор на кризисното положение в Либия („EUFOR Libya“)

35

 

 

2011/765/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 ноември 2011 година относно критериите за признаване на центрове за обучение, участващи в обучението на машинисти, относно критериите за признаване на изпитващи и критериите за организиране на изпити в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 7966)  (1)

36

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/766/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 22 ноември 2011 година относно процедурата за признаване на центрове за обучение и на изпитващи на машинисти, в съответствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

41

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top