EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:289:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 289, 8 ноември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.289.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 289

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 ноември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1116/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1117/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lough Neagh Eel (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1118/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Coppa di Parma (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1119/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Brovada (ЗНП)]

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1120/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carciofo Brindisino (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1121/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Native Shetland Wool (ЗНП)]

14

 

*

Регламент (ЕС) № 1122/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на морски дявол в норвежки води от зона IV от страна на съдове под флага на Нидерландия

16

 

*

Регламент (ЕС) № 1123/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на треска в зони I и IIb от страна на съдове под флага на Испания

18

 

*

Регламент (ЕС) № 1124/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIc, IX и X; води на ЕС от зона CECAF 34.1.1 от страна на съдове под флага на Испания

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1125/2011 на Комисията от 31 октомври 2011 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на съдове под флага на Испания

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1126/2011 на Комисията от 7 ноември 2011 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1120/2009 относно сумите за финансиране на специфичното подпомагане, предвидено в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1127/2011 на Комисията от 7 ноември 2011 година относно неодобряването на активното вещество 2-нафтилоксиоцетна киселина в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1128/2011 на Комисията от 7 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/724/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Düsseldorf — автомобилна промишленост, подадено от Германия)

30

 

 

2011/725/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery от Дания)

31

 

 

2011/726/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/026 PT/Rohde от Португалия)

32

 

 

2011/727/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Дания през 2010 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7850)

33

 

 

2011/728/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 октомври 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/15 относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и за изменение на Решение ЕЦБ/2010/31 относно откриването на сметки за обработката на плащания, свързани със заеми от EFSF за държави-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2011/16)

35

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top