Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:252:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 252, 28 септември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.252.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 252

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
28 септември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/637/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 септември 2011 година за изменение и удължаване на периода на прилагане на Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 960/2011 на Комисията от 26 септември 2011 година за изменение за 158-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 961/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 297/2011 (1)

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 962/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 963/2011 на Комисията от 27 септември 2011 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 8 до 14 септември 2011 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/638/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 септември 2011 година относно индикативните критерии за безвъзмездно разпределяне на квотите за емисии на парникови газове между операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 3д от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕC) № 15/2011 на Комисията от 10 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на признатите методи за изпитване на морски биотоксини в живи двучерупчести мекотели (ОВ L 6, 11.1.2011 г.)

22

 

*

Поправка на Насоки на Европейската централна банка от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18) (ОВ L 320, 21.10.2004 г.) (Специално издание 2007 г., глава 10, том 05, стр. 271)

22

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top