Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:247:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 247, 24 септември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.247.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 247

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
24 септември 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 949/2011 на Съвета от 22 септември 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

1

 

*

Регламент (ЕС) № 950/2011 на Съвета от 23 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 951/2011 на Комисията от 23 септември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 952/2011 на Комисията от 23 септември 2011 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода септември 2011 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 953/2011 на Комисията от 23 септември 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2011/627/ОВППС на Съвета от 22 септември 2011 година за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

15

 

*

Решение 2011/628/ОВППС на Съвета от 23 септември 2011 година за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

17

 

 

2011/629/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 септември 2011 година за изменение на приложение Г към Директива 88/407/ЕИО на Съвета по отношение на търговията в Съюза със сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък, експедирана от центрове за събиране и съхранение на сперма (нотифицирано под номер C(2011) 6425)  (1)

22

 

 

2011/630/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 септември 2011 година относно вноса в Съюза на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер C(2011) 6426)  (1)

32

 

 

2011/631/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 септември 2011 година за формулиране на въпросник, който да бъде използван за докладване относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (нотифицирано под номер C(2011) 6502)  (1)

47

 

 

2011/632/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 септември 2011 година за създаване на въпросник, предвиден за използване при изготвянето на доклади за прилагането на Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изгарянето на отпадъци (нотифицирано под номер C(2011) 6504)  (1)

54

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top