Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:214:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 214, 19 август 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.214.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 214

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
19 август 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 831/2011 на Съвета от 16 август 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на бариев карбонат с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2011 на Комисията от 18 август 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 833/2011 на Комисията от 18 август 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/510/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 август 2011 година за продължаване на срока, посочен в член 114, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с нотифицираните от Германия съгласно член 114, параграф 4 национални разпоредби за запазване на граничните стойности за олово, барий, арсен, антимон, живак и нитрозамини и нитрозиращи вещества в детските играчки (нотифицирано под номер C(2011) 5355)  (1)

15

 

 

2011/511/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 август 2011 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели (нотифицирано под номер C(2011) 5777)  (1)

19

 

 

2011/512/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 август 2011 година за изменение на приложение I към Решение 2004/211/ЕО по отношение на вписванията за Бахрейн и Ливан в списъка на трети страни и части от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (нотифицирано под номер C(2011) 5863)  (1)

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top