EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:183:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 183, 13 юли 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.183.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 183

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
13 юли 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация за влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 668/2011 на Съвета от 12 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 174/2005 за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д’Ивоар

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 669/2011 на Комисията от 12 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 670/2011 на Комисията от 12 юли 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 671/2011 на Комисията от 12 юли 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/411/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 година за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбраната, и за отмяна на Съвместно действие 2004/551/ОВППС

16

 

*

Решение 2011/412/ОВППС на Съвета от 12 юли 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

27

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/413/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 11 юли 2011 година относно научноизследователската инициатива за съвместно планиране „По-дълъг и по-добър живот — потенциал и предизвикателства на демографските промени“

28

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/122/ЕС на Комисията от 22 февруари 2011 година за дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно някои рибни продукти, внесени от Сен Пиер и Микелон (ОВ L 49, 24.2.2011 г.)

31

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top