EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:163:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 163, 23 юни 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.163.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 163

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
23 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2011/361/ОВППС на Съвета от 20 декември 2010 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Сърбия за създаване на рамка за участието на Република Сърбия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

1

Споразумение между Европейския Съюз и Република Сърбия за създаване на рамка за участието на Република Сърбия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 602/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 603/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 604/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

12

 

*

Регламент (ЕС) № 605/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година за забрана на риболова на треска в зона 3M на NAFO от страна на съдове под флага на Германия

14

 

*

Регламент (ЕС) № 606/2011 на Комисията от 20 юни 2011 година за забрана на риболова на морски костур в зона 3LN на NAFO от страна на съдове под флага на Германия

16

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2011 на Комисията от 22 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 608/2011 на Комисията от 22 юни 2011 година за определяне в каква степен могат да бъдат приети заявленията за лицензии за внос, подадени през юни 2011 г. за някои млечни продукти в рамките на някои тарифни квоти, открити с Регламент (ЕО) № 2535/2001

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 609/2011 на Комисията от 22 юни 2011 година за оттегляне на преустановяването на подаването на заявления за лицензи за внос на захарни продукти по някои тарифни квоти

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 610/2011 на Комисията от 22 юни 2011 година относно отпускането на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г. заявления в рамките на откритата с Регламент (ЕО) № 431/2008 тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък

23

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/362/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 17 юни 2011 година относно удължаване срока на статута на съвместно предприятие на Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

24

 

 

2011/363/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 20 юни 2011 година за предоставяне на разрешение на Румъния да прилага специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

26

 

 

2011/364/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 15 септември 2010 година относно държавната помощ C 26/09 (ex N 289/09), която Латвия възнамерява да приведе в действие за преструктурирането на AS Parex banka (нотифицирано под номер C(2010) 6202)  (1)

28

 

 

2011/365/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2011 година за изменение на Решение 2006/197/ЕО по отношение на подновяването на разрешението за пускане на пазара на съществуващи фуражи, произведени от генетично модифицирана царевица, линия 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), въз основа на Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 4159)  (1)

52

 

 

2011/366/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 юни 2011 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 4164)  (1)

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top