EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:158:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 158, 16 юни 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.158.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 158

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
16 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 566/2011 на Комисията от 8 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 567/2011 на Комисията от 14 юни 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Porchetta di Ariccia (ЗГУ)

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 568/2011 на Комисията от 14 юни 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Miód drahimski (ЗГУ)

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 569/2011 на Комисията от 15 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 570/2011 на Комисията от 15 юни 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 571/2011 на Комисията от 15 юни 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 юни 2011 година

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/341/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/2/2011 на Комитета по политика и сигурност от 15 юни 2011 година за назначаването на командващ операцията на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

36

 

 

2011/342/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 9 май 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2011/6)

37

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 341/09/COL от 23 юли 2009 година относно схемата за данъчни облекчения в полза на някои кооперативни дружества, за която е постъпило уведомление (Норвегия)

39

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 446/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия (ОВ L 122, 11.5.2011 г.)

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top