Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:152:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 152, 11 юни 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.152.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 152

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
11 юни 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 559/2011 на Комисията от 7 юни 2011 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от каптан, карбендазим, циромазин, етефон, фенамифос, тиофанат-метил, триасулфурон и тритиконазол във и върху определени продукти (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 560/2011 на Комисията от 10 юни 2011 година за закриване на продажбите, предвидени в Регламент (ЕС) № 1017/2010 за откриване на продажба на вътрешния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 561/2011 на Комисията от 10 юни 2011 година за закриване на продажбата, предвидена в Регламент (ЕС) № 447/2010 за обявяване продажбата на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжна процедура

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията от 10 юни 2011 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към бюджетната 2012 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Европейския съюз и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 563/2011 на Комисията от 10 юни 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

30

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/338/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 юни 2011 година относно финансова помощ от Съюза за периода от 1 април 2011 г. до 31 декември 2011 г. за референтна лаборатория на Европейския съюз за здравето на пчелите (нотифицирано под номер C(2011) 3767)

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top