Help Print this page 

Document L:2011:144:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 144, 31 май 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.144.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
31 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/314/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 12 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2011) 3099)  (1)

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top