Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:136:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 136, 24 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.136.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 136

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
24 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на подписване на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

1

 

*

Регламент (ЕС) № 501/2011 на Съвета от 24 февруари 2011 година за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

2

 

 

2011/296/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 24 февруари 2011 година за подписване от името на Съюза и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Демократична република Сао Томе и Принсипи

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 502/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 503/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 504/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 505/2011 на Съвета от 23 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 506/2011 на Комисията от 23 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 297/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (1)

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 507/2011 на Комисията от 23 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

56

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/60/ЕС на Комисията от 23 май 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на тебуфенозид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

58

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/297/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Съвместно действие 2001/555/ОВППС за създаването на Сателитен център на Европейския съюз

62

 

*

Решение 2011/298/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

64

 

*

Решение 2011/299/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

65

 

*

Решение за изпълнение 2011/300/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

85

 

*

Решение за изпълнение 2011/301/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Решение 2010/639/ОВППС относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

87

 

*

Решение за изпълнение 2011/302/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изпълнение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

91

 

 

2011/303/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 май 2011 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Нидерландия (нотифицирано под номер C(2011) 3427)

95

 

 

2011/304/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2011 година за предоставяне на някои страни на освобождаване от разширяването на обхвата, по отношение на някои велосипедни части, на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на разрешените на някои страни, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, временно спиране и освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито, наложено и върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република (нотифицирано под номер C(2011) 3543)

99

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (ОВ L 134, 21.5.2011 г.)

105

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top