EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:134:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 134, 21 май 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.134.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 134

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
21 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/294/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 май 2011 година за сключване на Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Съюза Коморски острови

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 494/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (1)

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 495/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 109/2007 по отношение на състава на фуражната добавка монензин натрий (1)

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 496/2011 на Комисията от 20 май 2011 година относно разрешителното за натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешителното Kemira Oyj) (1)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 497/2011 на Комисията от 18 май 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

11

 

*

Регламент (ЕС) № 498/2011 на Комисията от 18 май 2011 година за забрана на риболова на скумрия в зони VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe; води на ЕС и международни води от зона Vb; международните води от зони IIa, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 499/2011 на Комисията от 18 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 500/2011 на Комисията от 20 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/295/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 април 2011 година относно подбора на доставчици на мрежови услуги на TARGET2-Securities (ЕЦБ/2011/5)

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на заглавието на Процедурен правилник — 7-и парламентарен мандат — март 2011 (ОВ L 116, 5.5.2011 г.)

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top