Help Print this page 

Document L:2011:126:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 126, 14 май 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.126.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 126

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
14 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/274/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2011 година относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Енергия“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2011) 2740)  (1)

1

 

 

2011/275/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2011 година относно техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Инфраструктура“ на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2011) 2741)  (1)

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top