Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:110:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 110, 29 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.110.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 110

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
29 април 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 година относно сливанията на акционерни дружества (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/255/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 април 2011 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, ал. 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

12

 

 

2011/256/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 април 2011 година за подписване от името на Европейския съюз на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

13

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 413/2011 на Комисията от 28 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици и за видовете череши, различни от вишни

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2011 на Комисията от 26 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Φιρίκι Πηλίου (Firiki Piliou) (ЗНП)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 415/2011 на Комисията от 26 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Lapin Poron kylmäsavuliha (ЗНП)]

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 416/2011 на Комисията от 26 април 2011 година за одобрение на промяна, която не е минимална, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Valle d'Aosta Lard d'Arnad“/„Vallée d'Aoste Lard d'Arnad“ (ЗНП)]

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 417/2011 на Комисията от 28 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 418/2011 на Комисията от 28 април 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/257/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 март 2011 година за изменение на Решение 2010/320/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за Гърция за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит

26

 

 

2011/258/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 27 април 2011 година за изменение на Решение 89/471/ЕИО за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Германия (нотифицирано под номер C(2011) 2709)

29

 

 

2011/259/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 27 април 2011 година относно признаването на Тунис по отношение на образованието, обучението и сертифицирането на моряците за признаване на удостоверенията за правоспособност (нотифицирано под номер C(2011) 2754)  (1)

34

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/260/ЕС

 

*

Решение № 2/2011 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС от 16 март 2011 година за назначаване на членове на управителния съвет на Техническия център за сътрудничество в областта на селското стопанство и развитието на селските райони (СТА)

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top