EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:100:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 100, 14 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.100.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 100

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
14 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 359/2011 на Съвета от 12 април 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 360/2011 на Съвета от 12 април 2011 година за прилагане на член 16, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 361/2011 на Комисията от 13 април 2011 година относно разрешителното за Enterococcus faecium NCIMB 10415 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното DSM Nutritional products Ltd, представляван от DSM Nutritional Products Sp. z o.o) и за изменение на Регламент (ЕО) № 943/2005 (1)

22

 

*

Регламент (ЕС) № 362/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията монепантел (1)

26

 

*

Регламент (ЕС) № 363/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията изоевгенол (1)

28

 

*

Регламент (ЕС) № 364/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията и на Регламент (ЕО) № 1291/2008 на Комисията по отношение на програма за контрол на салмонела при някои домашни птици и яйца в Хърватия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за поправка на Регламент (ЕС) № 925/2010 на Комисията и Регламент (ЕС) № 955/2010 на Комисията (1)

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 365/2011 на Комисията от 13 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

37

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/43/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на калциев полисулфид като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията (1)

39

 

*

Директива за изпълнение 2011/44/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на азадирахтин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията (1)

43

 

*

Директива за изпълнение 2011/45/ЕС на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на диклофоп като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/235/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран

51

 

*

Решение за изпълнение 2011/236/ОВППС на Съвета от 12 април 2011 година за изпълнение на Решение 2011/137/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

58

 

 

2011/237/ОВППС

 

*

Решение Atalanta/1/2011 на Комитета по политика и сигурност от 13 април 2011 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

72

 

 

2011/238/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 13 април 2011 година за изменение на Решение 2007/843/ЕО по отношение на програмите за контрол на салмонела при някои домашни птици и яйца в Тунис (нотифицирано под номер C(2011) 2520)  (1)

73

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2011/101/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2011 година относно ограничителни мерки срещу Зимбабве (ОВ L 42, 16.2.2011 г.)

74

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top