EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:097:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 97, 12 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.097.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 97

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
12 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 348/2011 на Съвета от 8 април 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

1

 

*

Регламент (ЕС) № 349/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки (1)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 350/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1251/2008 по отношение на изискванията за пускане на пазара на пратки от тихоокеански стриди, предназначени за държавите-членки или части от тях, в които действат национални мерки във връзка с Ostreid herpes virus 1 μνаr (OsHV-1 μνаr), одобрени с Решение 2010/221/ЕС (1)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 351/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 297/2011 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“ (1)

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 352/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 353/2011 на Комисията от 11 април 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/38/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на приложение V към Директива 2004/33/ЕО по отношение на максималните стойности на pH за тромбоцитни концентрати в края на срока на годност (1)

28

 

*

Директива за изпълнение 2011/39/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на феназаквин като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

30

 

*

Директива за изпълнение 2011/40/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на синтофен като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

34

 

*

Директива за изпълнение 2011/41/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на дитианон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

38

 

*

Директива за изпълнение 2011/42/ЕС на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на флутриафол като активно вещество и за изменение на Решение 2008/934/ЕО на Комисията (1)

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2011/230/ОВППС на Съвета от 8 април 2011 година за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

46

 

 

2011/231/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2011 година за предоставяне на дерогации на определени държави-членки във връзка с предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки (нотифицирано под номер C(2011) 2403)

47

 

 

2011/232/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2011 година за изменение на Решение 2000/367/ЕО за създаване на система за класификация за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях (нотифицирано под номер C(2011) 2417)  (1)

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top