Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:094:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 94, 8 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.094.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 94

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
8 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/223/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет по захарта, по отношение на удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 333/2011 на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на критерии за това кога определени типове скрап престават да бъдат отпадъци по Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2

 

*

Регламент (ЕС) № 334/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (1)

12

 

*

Регламент (ЕС) № 335/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1091/2009 по отношение на минималното съдържание на ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49755), и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получена от Trichoderma reesei (MUCL 49754), като фуражна добавка във фуражи за пилета за угояване (1)

14

 

*

Регламент (ЕС) № 336/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2008 по отношение на употребата на фуражната добавка Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 във фураж, съдържащ диклазурил, монензин натрий и никарбазин (1)

17

 

*

Регламент (ЕС) № 337/2011 на Комисията от 7 април 2011 година относно разрешителното за ензимен препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и свине за угояване (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (1)

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 338/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Magiun de prune Topoloveni (ЗГУ)]

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 339/2011 на Комисията от 7 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 340/2011 на Комисията от 7 април 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 341/2011 на Комисията от 7 април 2011 година относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 19-ата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/224/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 31 март 2011 година за установяване на позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното, по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

28

 

 

2011/225/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 6 април 2011 година относно временната забрана за пускане на пазара в Германия на детергента POR-ÇÖZ (нотифицирано под номер C(2011) 2290)

29

 

 

2011/226/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 7 април 2011 година за удължаване на преходния период за придобиването на земеделска земя в Латвия (1)

31

 

 

2011/227/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 март 2011 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (ЕЦБ/2011/4)

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top