EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:086:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 86, 1 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.086.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 86

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
1 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 310/2011 на Комисията от 28 март 2011 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества за алдикарб, бромопропилат, хлорфенвинфос, ендосулфан, EPTC, етион, фентион, фомесафен, метабензтиазурон, метидатион, симазин, тетрадифон и трифорин във или върху определени продукти (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 311/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

51

 

*

Регламент (ЕС) № 312/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

53

 

*

Регламент (ЕС) № 313/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

55

 

*

Регламент (ЕС) № 314/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

57

 

*

Регламент (ЕС) № 315/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

59

 

*

Регламент (ЕС) № 316/2011 на Комисията от 30 март 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

61

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 317/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за изменение за 147-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

63

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 318/2011 на Комисията от 31 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

65

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 319/2011 на Комисията от 31 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

67

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 320/2011 на Комисията от 31 март 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 април 2011 година

69

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/203/ОВППС на Съвета от 31 март 2011 година за изменение на Решение 2010/445/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

72

 

 

2011/204/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 31 март 2011 година относно финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Дания и Нидерландия през 2010 година (нотифицирано под номер C(2011) 1979)

73

 

 

НАСОКИ

 

 

2011/205/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 17 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2011/2)

75

 

 

2011/206/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 18 март 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти (ЕЦБ/2011/3)

77

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1004/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година за намаляване на някои риболовни квоти за 2010 г. поради свръхулов през предходната година (ОВ L 291, 9.11.2010 г.)

78

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top