EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:057:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 57, 2 март 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.057.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 57

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
2 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение 2011/133/ОВППС на Съвета от 21 февруари 2011 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Черна гора за създаване на рамка за участието на Черна гора в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

1

Споразумение между Европейския съюз и Черна гора за създаване на рамка за участието на Черна гора в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 201/2011 на Комисията от 1 март 2011 година относно образеца на декларация за съответствие на разрешен тип железопътно возило (1)

8

 

*

Регламент (ЕС) № 202/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно определението за „рибни продукти“ и за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията по отношение на формулярите за предизвестие, показателите за пристанищни инспекции и признатите схеми за документиране на улова, одобрени от регионалните организации за управление на риболова

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 203/2011 на Комисията от 1 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

19

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/18/ЕС на Комисията от 1 март 2011 година за изменение на приложения II, V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1)

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/134/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2010 година относно държавна помощ C 4/03 (ex NN 102/02), приведена в действие от Италия в полза на WAM SpA (нотифицирано под номер C(2010) 1711 cor.)  (1)

29

 

 

2011/135/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 1 март 2011 година за удължаване на валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат (нотифицирано под номер C(2011) 1174)  (1)

43

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/136/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 1 март 2011 година относно насоки за прилагането на правилата за защитата на данни в Системата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (ССОЗП)

44

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 100 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ/ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на специфичните изисквания за електрическото силово предаване

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top