EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:051:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 51, 25 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.051.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 51

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
25 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/126/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 февруари 2011 година относно сключване на споразумението между Европейската общност и Западноафриканския икономически и валутен съюз относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 176/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година относно информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални блокове въздушно пространство (1)

2

 

*

Регламент (ЕС) № 177/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година за временно суспендиране на митата за внос на някои зърнени култури за 2010/2011 пазарна година

8

 

*

Регламент (ЕС) № 178/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение за 145-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

10

 

 

Регламент (ЕС) № 179/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

Регламент (ЕС) № 180/2011 на Комисията от 24 февруари 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

14

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/14/ЕС на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на профоксидим като активно вещество (1)

16

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/127/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение на Решение 2007/697/ЕО за предоставяне на дерогация по искане на Ирландия в съответствие с Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2011) 1032)

19

 

 

2011/128/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 февруари 2011 година за изменение на Решение 2007/863/ЕО за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2011) 1033)

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 177/2010 на Комисията от 2 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 52, 3.3.2010 г.)

23

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top