Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:029:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 29, 03 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.029.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 29

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
3 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 87/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, за установяване на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) № 88/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот по отношение на статистиката за образователните системи и системите за обучение (1)

5

 

 

Регламент (ЕС) № 89/2011 на Комисията от 2 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/73/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за разрешаване пускането на пазара на екстракт от мицел от Lentinula edodes („императорска гъба“) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 442)

30

 

 

2011/74/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за изменение на Решение 2003/248/ЕО във връзка с удължаването на срока на временните дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Аржентина (нотифицирано под номер C(2011) 447)

32

 

 

2011/75/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за изменение на Решение 2003/249/ЕО във връзка с удължаването на срока на временните дерогации от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на ягодови растения (Fragaria L.), предназначени за засаждане, с изключение на семена, с произход от Чили (нотифицирано под номер C(2011) 477)

33

 

 

2011/76/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2011 година за разрешаване пускането на пазара на хитин глюкан от плесен Aspergillus niger като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 480)

34

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 205/09/COL от 8 май 2009 година относно схемата за временна рекапитализация на банки, които като цяло са стабилни, с цел насърчаване на финансовата стабилност и отпускане на кредити за реалната икономика (Норвегия)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top