EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:011:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 11, 15 януари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.011.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
15 януари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕC) № 25/2011 на Съвета от 14 януари 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

1

 

*

Регламент (ЕС) № 26/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година за разрешаване на витамин Е като фуражна добавка за всички видове животни (1)

18

 

 

Регламент (ЕС) № 27/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

Регламент (ЕС) № 28/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 януари 2011 година

24

 

 

Регламент (ЕС) № 29/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за четвъртите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

27

 

 

Регламент (ЕС) № 30/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/17/ОВППС на Съвета от 11 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС на Съвета за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

31

 

*

Решение 2011/18/ОВППС на Съвета от 14 януари 2011 година за изменение на Решение 2010/656/ОВППС на Съвета за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

36

 

 

2011/19/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 януари 2011 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с уплътняващи материали за използване при неносещи елементи във фуги в сгради и пътеки за преминаване на хора (нотифицирано под номер C(2011) 62)  (1)

49

 

 

2011/20/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 13 декември 2010 година относно увеличаването на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ/2010/26)

53

 

 

2011/21/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 13 декември 2010 година относно внасянето на увеличението на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/27)

54

 

 

2011/22/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 13 декември 2010 година относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната (ЕЦБ/2010/28)

56

 

 

2011/23/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 декември 2010 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноските за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Eesti Pank (ЕЦБ/2010/34)

58

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2011/24/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 11 януари 2011 година за сертифицирането на предприятията в областта на отбраната по член 9 от Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (1)

62

 

 

2011/25/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 14 януари 2011 година за установяване на насоки за разграничаването между фуражни суровини, фуражни добавки, биоциди и ветеринарни лекарствени продукти (1)

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top